Klik hierboven voor de website van Berkers Projectmanagement.

» Klik hier om Berkers Projectmanagement een mailbericht te sturen.Berkers Projectmanagement

Berkers Projectmanagement | Leo Berkers

Berkers Projectmanagement richt zich op het vervullen van de rol van Projectmanager en/of Omgevingsmanager in ruimtelijke ordening projecten, infrastructuur projecten en utiliteit- en woningbouwprojecten.
Ruimtelijke opgaven worden steeds complexer en meer en meer multidisciplinair. De overheid speelt daarbij een belangrijke, vaak bepalende rol.

Het is de visie van Leo Berkers dat het succes van een project start bij het formuleren van de juiste vragen en de bijbehorende verwachtingen. Daarbij is het waarom wordt de vraag gesteld erg belangrijk.
Deze vragen c.q. verwachtingen liggen niet alleen bij de opdrachtgever maar ook bij de stakeholders.
Het managen van het totaal maakt succes mogelijk.

De omgeving van een project heeft dan ook in toenemende mate invloed op de eisen, randvoorwaarden en dynamiek van het project.
Leo ziet de omgeving (lees alle stakeholders) dan ook als de kern van de opdracht waar veel aandacht voor moet zijn. Het (onder)kennen van de belangen, de invloed op en de rol van stakeholders is van essentieel belang. Indien communicatie en samenwerking daarop is afgestemd kan er een maximaal resultaat geboekt worden.

Leo Berkers heeft jarenlange ervaring als projectmanager/omgevingsmanager in zowel grote als kleinschalige projecten bij diverse overheidsorganisaties.

Contactgegevens en InformatieBerkers Projectmanagement
Leo Berkers
Blatenplak 14
6644 CJ  Ewijk

M: 06 - 1857 9441
E: Leo@BerkersProjectmanagement.nl 
I: www.BerkersProjectmanagement.nl 
KvK: 5704 6344

Profiel
zelfstandig interimmanager
zelfstandig projectmanager ruimtelijke en economische ontwikkeling
coach, (dag)voorzitter, adviseur

Curriculum Vitae / Linkedin
Klik hier voor een beknopt C.V.
Klik hier voor mijn linked in-pagina Linkedin

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -