Klik hierboven voor de website van Conspage.

» Klik hier om Conspage een mailbericht te sturen.Conspage | Gerrit Jan Hasperhoven

"Zeggen wat je doet en doen wat je zegt"

Bouwmanagement & Civiele Techniek

Een (nieuwbouw) project vergt veel van een organisatie zoals aanwezig binnen de gemiddelde gemeente in Nederland. Iemand moet vrij gemaakt worden om alle benodigde spelers aan tafel te krijgen en in harmonie naar een eindplan te leiden.

Kostenbewust en "budget is budget"
In de planvormingfase is het van belang dat er constant een check gedaan wordt naar het gemeentelijke beheer. Elke verandering door een project kan grote gevolgen hebben voor het beheer in de toekomst. Realistisch begroten is daarbij belangrijk.
Is er een plan van het project dat past binnen de investeringsruimte en de exploitatieruimte van de gemeente, dan moet in de uitvoeringsfase het budget nauwgezet in de gaten gehouden worden.

Beheeradvies
Na realisatie van het project is een op de toekomst afgestemd beheeradvies met kostenbegroting de opstap naar een verantwoord beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De gebruikers van het gerealiseerde project, veelal de burgers van de gemeente, weten op die manier precies wat ze mogen verwachten en ook wat ze niet mogen verwachten.
Voor al deze facetten binnen het project levert Conspage in de persoon van Gerrit Hasperhoven de professionele tools, het bouwmanagement.

Interimmanagement
Een veel voorkomende vraag tijdens het proces van reorganisatie of gemeentelijke samenvoeging is hoe het organogram eruit moet zien en welke leidinggevenden daarbij passen. Het is een heel goede maatregel om een interim manager de paden te laten banen, zodat er naar verloop van tijd een op de organisatie afgestemde managementlaag gevormd kan worden door vaste managers. Daarbij gaat het volgens Conspage in de persoon van Gerrit Hasperhoven om het volgende.

Communiceren en samenwerken
Enkele voorbeelden van wat hiermee bedoeld wordt:
Hoe staat de afdeling of het cluster waarvoor interim management gevraagd wordt in de organisatie?
Hoe is de structuur van het onderdeel?
Wie hoort bij wie?
Zit iedereen binnen het onderdeel op de juiste (werk)plaats?
Hoe staat het met de ontplooiingsmogelijkheden van de medewerkers?

Communicatie op de juiste plek en van een goede kwaliteit is een rode draad in de werkwijze van Conspage. Uitstralen dat het samen moet gebeuren en aantonen dat samenwerken grote voordelen heeft t.o.v. individuele acties.

Voor zowel Bouwmanagement & Civiele Techniek als Interimmanagement geldt als lijfspreuk:
"Zeggen wat je doet en doen wat je zegt".

Contactgegevens en InformatieConspage
Gerrit Jan Hasperhoven
Orion 21
7071 TG  Ulft

T: 0315 - 631 406 
M: 06 - 2234 0354 
E: info@conspage.nl 
I: www.conspage.nl 
KvK: 0916 3214 

Profiel
Advies (integraal) beheer openbare ruimte
Interim management beheer openbare ruimte
Coaching
Projectleiding wijkverbetering, centrumplannen, recreatieplannen, e.d.

Curriculum Vitae / Linkedin
Klik hier voor een beknopt C.V.
Klik hier voor mijn linked in-pagina Linkedin

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -